image banner
Năm 2023 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tiên Lãng giành chính quyền cách mạng tháng 8/1945
Lượt xem: 1433
Tiên Lãng là huyện ven biển, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Dưới chế độ phong kiến, người dân phải chịu nhiều thứ thuế vô lý đè nặng lên vai người lao động như thuế thân, thuế điền thổ
Tiên Lãng giành chính quyền cách mạng tháng 8/1945
Tiên Lãng là huyện ven biển, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Dưới chế độ phong kiến, người dân phải chịu nhiều thứ thuế vô lý đè nặng lên vai người lao động như thuế thân, thuế điền thổ. Thuế trở thành nỗi khổ cực cho người nghèo. Trong tiếng trống dồn dập canh khuya của quan lại thu thuế, ai không nộp đủ thuế lập tức bị gông cùm tra khảo...Giáo dục y tế không được chú ý, cả huyện chỉ có một trường kiêm bị (trường tiểu học), một số tổng mở trường sơ học yếu lược (trường hương sư). Hầu hết con em lao động nghèo không được đi học, hơn 90% người dân mù chữ. Về y tế, cả huyện có một nhà thương và một nhà hộ sinh. Người dân đau ốm không có thuốc chữa bệnh, nạn dịch bệnh tràn lan, nhất là dịch đậu mùa, thổ tả, thương hàn...là mối đe doạ thường xuyên đến tính mạng con người. Tình hình an ninh trật tự do đói kém, trộm cắp nổi lên ở nhiều nơi. Ở Kinh Khê có nhóm lưu manh trộm cắp của dân nhưng chính quyền bất lực. Nhân dân căm phẫn đành chịu.
Tình hình kinh tế - xã hội trên đã dẫn đến mâu thuẫn gay gắt giữa nhân dân mất ruộng bị áp bức bóc lột, với thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Giải quyết mâu thuẫn ấy không còn cách nào khác là phải vùng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp mà động lực chính là giai cấp công nhân đã lớn mạnh và giai cấp nông dân đông đảo dưới sự lãnh đạo của Đảng. Được ánh sáng của Đảng soi sáng, người thanh niên Nguyễn Văn Sơ ở Ninh Duy (Khởi Nghĩa) tuy làm lý trưởng nhưng ông luôn bênh vực người nghèo, phản đối ức hiếp nhân dân. Ông vận động nhân dân đấu tranh đòi lại số tiền bọn lý dịch thu đóng thêm (vụ mùa năm 1927 thuế ruộng nộp 2,39 đồng/mẫu, nhưng dân phải nộp 3 đồng), số tiền trên lạm thu, bọn lý dịch chia nhau hưởng. Nắm được tình hình nông dân Ninh Duy đấu tranh, cấp trên cử cán bộ về bắt mối tuyên truyền cách mạng. Ông Nguyễn Văn Sơ được tuyên truyền, giác ngộ cách mạng. Năm 1928, ông Nguyễn Văn Sơ được kết nạp vào tổ chức Thanh Niên và đến tháng 5/1930 được kết nạp vào Đảng. Ông tích cực hoạt động treo cờ đỏ búa liềm, rải truyền đơn ở làng Ngọc Động, Trung Lăng, Ngân Cầu, chợ Đôi, chợ Đầm...Truyền đơn kêu gọi quần chúng đứng lên đánh đổ đế quốc, giành độc lập, đánh đổ thổ hào lấy ruộng đất chia cho dân cày. Cờ đỏ và truyền đơn lần đầu tiên xuất hiện ở Tiên Lãng, đã thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân. Bọn cường hào ở địa phương, không thể ngờ chính lý trưởng Nguyễn Văn Sơ là người treo cờ cộng sản. Đường lối cách mạng vô sản từng bước được truyền bá và xâm nhập vào Tiên Lãng, hấp dẫn mạnh mẽ thanh niên yêu nước ở địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Sơ tập hợp những thanh niên yêu nước ở Ninh Duy, kết nạp họ vào tổ chức Thanh Niên. Ngọn lửa cách mạng đầu tiên được nhen lên ở Tiên Lãng, mở ra hướng đi đúng đắn cho phong trào đấu tranh từ những năm 1929 -1930. Nghị quyết hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) được chiếu sáng tới các địa phương, “Giải phóng dân tộc là mục tiêu duy nhất của cách mạng Đông Dương, chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng toàn dân ta trong giai đoạn hiện tại, nhằm tập hợp mọi lực lượng, khả năng yêu nước, chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chủ yếu của dân tộc”. Các địa phương chuẩn bị xây dựng tổ chức Việt minh, phát động quần chúng đấu tranh.
Đầu năm 1942, cán bộ Việt Minh từ Thuỵ Anh (tỉnh Thái Bình) về xóm Yên (ấp Thái Bình, Vinh Quang) bất mối xây dựng cơ sở, sau đó từ xóm Yên phát triển sang xóm Kim, xóm Kỳ. Chỉ sau ít lâu tổ chức Việt Minh ấp Thái Bình được thành lập, bước đầu có 8 cán bộ nòng cốt lãnh đạo phong trào. Hội viên Việt Minh đi các xóm rải truyền đơn, tài liệu tố cáo tội ác của địa chủ thực dân kêu gọi đồng bào đứng lên đấu tranh.
Từ năm 1943 phong trào Việt Minh ở tổng Ninh Duy phát triển có ảnh hưởng đến các xã khác. Đồng chí Nguyễn Văn Sơ sau 2 lần bị địch bắt cầm tù, tháng 11/1943 đồng chí thoát khỏi nhà tù đế quốc, về địa phương bắt mối liên lạc với cán bộ Việt Minh tỉnh, phát triển tổ chức Việt Minh ở Tiên Lãng tới các làng xóm, tổ chức quần chúng.
Đầu năm 1944, một số cán bộ từ Kim Sơn (Kiến Thuỵ) sang ấp Thái Bình (Vinh Quang) gây dựng cơ sở Việt Minh. Nhờ đó số lượng hội viên ấp Thái Bình tăng mạnh. Cùng với tổng Ninh Duy, ấp Thái Bình trở thành một trong những trung tâm cách mạng của huyện Tiên Lãng. Vụ mùa năm 1944, Việt Minh ở Ninh Duy vận động nông dân không nộp thuế đạt kết quả. Nông dân không phải nộp 31 tấn thóc nên rất phấn khởi, tiếp đó cuối năm 1944, Việt Minh vận động nông dân đấu tranh đòi bọn lý dịch trả số thóc nghĩa sương tham ô từ trước. Bọn chúng sợ hãi buộc phải trả cho dân 6 tấn thóc chia cho dân nghèo.
Được sự tăng cường lãnh đạo của Đảng, Ban cán sự Việt Minh tỉnh Kiến An cử đồng chí Nguyễn Hải về Tiên Lãng tham gia chỉ đạo phong trào cách mạng. Ngày 14/4/1945, huyện bộ Việt Minh Tiên Lãng thành lập. Ban lãnh đạo có các đồng chí Nguyễn Hải, Vũ Đa Phúc, Nguyễn Văn Sơ...Huyện bộ Việt Minh đề ra nhiệm vụ phát triển các đoàn thể cứu quốc, củng cố và phát triển tự vệ, đẩy mạnh sản xuất, phá kho thóc cứu đói...
Cơ sở Việt Minh phát triển rộng khắp ở nhiều làng xã, thu hút nhân dân tham gia khối đoàn kết. Nhiều xã thành lập đội tự vệ và phát động phong trào quyên góp mua sắm vũ khí. Tự vệ tích cực rèn đao, kiếm, mã tấu và hăng hái luyện tập quân sự, canh phòng thôn xóm. Gia đình ông Vũ Đa Phúc ở Cương Nha (Khởi Nghĩa) là cơ sở in tài liệu, truyền đơn, biểu ngữ của tỉnh được cán bộ Việt Minh đem rải nơi đông người tuyên truyền chính sách của Mặt trận Việt Minh.
Khí thế cách mạng của quần chúng đang lên cao thì xẩy ra nạn đói khủng khiếp tháng 3/1945, làm cho trên 6.000 người dân Tiên Lãng chết đói. Thực hiện chủ trương của Đảng “Phá kho thóc giải quyết nạn đói”, Huyện bộ Việt Minh vận động nhân dân phá kho thóc của địa chủ ở các địa phương chia cho dân nghèo.
Tháng 5/1945 tự vệ Kim Sơn (Kiến Thuỵ) nổi dậy lật đổ bộ máy áp bức bóc lột, thành lập chính quyền nhân dân, tự vệ ấp Thái Bình vượt sông Văn Úc sang dự mít tinh chào đón Uỷ ban dân tộc giải phóng Kim Sơn ra mắt đồng bào. Trước khí thế cách mạng của quần chúng nhân dân, tri huyện Nguyễn Đình Tại hoang mang lo lắng. Đồng chí Nguyễn Văn Sơ cử người gặp tri huyện thuyết phục ông ta nhận lời ủng hộ cách mạng. Ngày 06/8/1945 tự vệ Ninh Duy, Cương Nha, Phú Kê, Cựu Đôi... kéo vào huyện lỵ gặp tri huyện Nguyễn Đình Tại ra lệnh cho bọn lính cơ nộp súng. Anh em thu được 10 khẩu súng trường, còn lại 4 khẩu tri huyện xin lại để cầm canh che mắt cấp trên. Tiếp đó ngày 10/8 tự vệ các thôn trên phối hợp với tự vệ Vĩnh Bảo đánh úp 2 thuyền dầu lạc của Nhật ở bến Quý Cao thu 30.000 lít và đường, xà phòng. Một phần chiến lợi phẩm chia cho nông dân, phần còn lại bán lấy tiền mua vũ khí. Phong trào cách mạng sôi nổi đều khắp trong huyện. Ở nhiều làng xã Việt Minh hoàn toàn chủ động điều hành công việc. Chính quyền từ huyện đến xã hầu như bị tê liệt, rệu rã. Bọn địa chủ tay sai hết sức hoang mang sợ hãi.
Ngày 09/8/1945, Hồng quân Liên Xô tiêu diệt đạo quân Quan Đông của Nhật ở Mãn Châu. Ngày 13/8, Nhật buộc phải tuyên bố đầu hàng đồng minh. Thời cơ ngàn năm có một của cách mạng Việt Nam đã đến. Nắm vững sự chỉ đạo của Trung ương, ngày 14/8 Tỉnh bộ Việt Minh Kiến An thành lập Ban lãnh đạo khởi nghĩa. Ngày 15/8 Việt minh giành chính quyền ở Kiến Thuỵ thắng lợi. Tin vui đưa về Tiên Lãng. Đồng chí Nguyễn Hải triệu tập cuộc họp lãnh đạo quyết định khởi nghĩa giành chính quyền ở Tiên Lãng.

Giờ hành động đã điểm, sáng 19/8/1945 tự vệ Ninh Duy, Cương Nha, Cựu Đôi, Phú Kê, ấp Thái Bình kéo đến, tự vệ Kiến Thuỵ tiến sang cùng đông đảo quần chúng rầm rập tiến vào huyện đường. Tri huyện Nguyễn Đình Tại không dám chống lại, đem toàn bộ ấn tín, hồ sơ tài liệu nộp cho cách mạng. Đồng chí Nguyễn Hải tuyên bố xoá bỏ chính quyền đế quốc phong kiến, chính quyền cách mạng về tay nhân dân. Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, lá cờ quẻ ly bị vứt bỏ, kèm theo sự sụp đổ của chính quyền tay sai.
Ngày 20/8/1945, nhân dân các xã trong huyện kéo về huyện lỵ dự mít tinh chào đón Uỷ ban cách mạng lâm thời huyện do ông Nguyễn Văn Sơ làm chủ tịch. Cuộc mít tinh trong không khí tự hào, phấn khởi. Nét mặt mọi người rạng rỡ một niềm tin hướng về tương lai tươi sáng./.
L.Q.P

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới