image banner
Năm 2023 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Công an huyện Tiên Lãng 70 năm xây dựng và trưởng thành
Lượt xem: 1375
Cách đây 70 năm, từ tổ trinh sát (tiền thân của công an huyện Tiên Lãng ngày nay) được thành lập, tổ có 6 người do đồng chí Nguyễn Trọng Thính chỉ huy
Công an huyện Tiên Lãng 70 năm xây dựng và trưởng thành

Cách đây 70 năm, từ tổ trinh sát (tiền thân của công an huyện Tiên Lãng ngày nay) được thành lập, tổ có 6 người do đồng chí Nguyễn Trọng Thính chỉ huy, tổ cùng với lực lượng cảnh vệ đảm nhiệm công tác tuần tra canh gác bảo vệ cơ quan của huyện, giữ gìn an ninh trật tự và cùng với đội tự vệ cứu quốc giữ vai trò nòng cốt, là công cụ sắc bén trong hệ thống chuyên chính để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc, công an huyện đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giữ vững ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an Tiên Lãng vượt qua những khó khăn, gian khổ, hy sinh, nêu cao tinh thần quyết tâm, mưu trí sáng tạo để giành thắng lợi, nhằm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành giao phó.
Những năm gần đây, tình hình an ninh trật tự luôn tiềm ẩn những yếu tố, khó lường, đặc biệt là tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật, cờ bạc tăng về số vụ việc, tính chất phức tạp. Trong mọi hoàn cảnh, công an huyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, không để xẩy ra tội phạm giết người cướp của, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, viễn thông, tin học, tội phạm sử dụng vũ khí nóng; triệt phá các tụ điểm buôn bán và sử dụng ma túy, cờ bạc.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, công an huyện phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng lực lượng công an xã tiếp tục được đẩy mạnh. Công an huyện tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phối hợp xây dựng cụm liên kết bảo vệ an ninh trật tự giữa các vùng giáp ranh, tổ chức phát động mạnh mẽ phong trào “3 quản 4 giữ”, xây dựng gia đình, khu dân cư theo mô hình “5 không”…các mô hình đã phát huy tác dụng tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. 

Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, công an Tiên Lãng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các cuộc vận động xây dựng lực lượng công an nhân dân “Vì nước quên thân vì dân phục vụ”, “3 xây 3 chống”, “xây dựng phong cách người công an nhân dân vì nhân dân phục vụ”, phong trào học tập thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, các nội dung trên quán triệt đến cán bộ chiến sĩ công an huyện, công an xã. Xác định cho cán bộ chiến sĩ, công an xã nắm được yêu cầu, chỉ tiêu cụ thể, các biện pháp thực hiện cuộc vận động, tránh hình thức, nhằm tạo bước đột phá mới trong toàn lực lượng, góp phần nâng cao lòng tin của nhân dân đối với công an nhân dân, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đội, trạm, công an thị trấn, công an các xã.
Đảng bộ Công an huyện luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, thường xuyên quán triệt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đảng bộ huyện tới các đảng viên, quần chúng. Nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống. Thực hiện quy định về 19 điều Đảng viên không được làm và 11 điều cán bộ chiến sĩ Công an không được làm. Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Công an, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo qui chế, qui định của Điều lệ Đảng. Nhằm xiết chặt kỷ luật, kỷ cương của cán bộ chiến sĩ chấp hành điều lệnh, thực hiện nhiệm vụ. Đảng bộ luôn quan tâm công tác xây dựng và phát triển đảng viên mới.
70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân Tiên Lãng từng bước trưởng thành, vững vàng trong mọi hoàn cảnh, trong điều kiện tình hình thế giới, trong nước có những diễn biến phức tạp. Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết TW4 (Khóa XI) « Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay », Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về «Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ». Công an Tiên Lãng luôn giữ vững sự đoàn kết gắn bó tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy đến các đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, thống nhất tư tưởng hành động, kiên quyết tấn công tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, dũng cảm, mưu trí, vượt qua mọi khó khăn thử thách vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhiều tập thể cán bộ, chiến sĩ đã nêu tấm gương «Vì nước quên thân vì dân phục vụ » trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân, tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống của Đảng bộ và nhân dân Tiên Lãng anh hùng./.
L.Q.P

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới