image banner
Năm 2023 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Làng văn hoá Bắc Phong trong việc thực hiện Chỉ thị 15 của Thành uỷ Hải Phòng về việc thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Lượt xem: 1325
Làng văn hoá Bắc Phong là một làng lớn nhất của xã Kiến Thiết, với diện tích tự nhiên 215 ha, gồm 217 hộ, với dân số 1.926 khẩu được phân bổ thành 3 nhóm dân cư tự quản của 11 dòng họ
Làng văn hoá Bắc Phong trong việc thực hiện Chỉ thị 15 của Thành uỷ Hải Phòng 
về việc thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Làng văn hoá Bắc Phong là một làng lớn nhất của xã Kiến Thiết, với diện tích tự nhiên 215 ha, gồm 217 hộ, với dân số 1.926 khẩu được phân bổ thành 3 nhóm dân cư tự quản của 11 dòng họ. Làng khai trương xây dựng làng văn hoá tháng 12/1997 đến nay đã được công nhận danh hiệu làng văn hoá cấp thành phố là danh hiệu làng văn hoá lần 2.
Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, Chi bộ Đảng phối kết hợp với Ban vận động và các đoàn thể, trong những năm qua kinh tế trong làng có chiều hướng phát triển mạnh, số hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm, đời sống văn hoá của dân làng ngày một nâng cao, ý thức chấp hành đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước được nhân dân coi trọng đặc biệt việc thực hiện Chỉ thị 15 của Thành uỷ Hải Phòng về việc tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội làng Bắc Phong đã chấp hành tốt và thu được những kết quả nhất định.
Thực hiện Nghị quyết số 01/1198 của Đảng uỷ- UBND xã Kiến Thiết về thực hiện nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan, làng đã họp và thành lập tiểu ban chỉ đạo gồm 15 thành viên do đồng chí Trưởng làng làm trưởng tiểu ban, các ông bà trưởng các đoàn thể và trưởng các dòng họ làm thành viên Ban vận động xác định việc thực hiện Chỉ thị 15 là nội dung quan trọng, coi đây là cuộc vận động xã hội rộng lớn, là một việc làm thường xuyên lâu dài và liên tục, vừa tuyên truyền giáo dục thuyết phục, vừa có cơ chế quy định cụ thể để nhân dân thực hiện.
Trong việc cưới, việc hỏi Ban vận động của làng đã phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách các nhóm dân cư kết hợp với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ để nắm bắt thường xuyên những gia đình khi có đám cưới để đến tuyên truyền vận động thực hành tiết kiệm. Với thanh niên làng luôn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, về Chỉ thị 15; Đội văn nghệ đã tự biên, tự diễn tiểu phẩm phê phán các hủ tục trong việc cưới, việc tang. Nhờ có những biện pháp tích cực, trong 10 năm qua ở làng Bắc Phong không có tảo hôn, các đám cưới trước khi tổ chức đều có đăng ký kết hôn, tổ chức cưới theo nếp sống mới vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm trong đám cưới không có nhạc sống, cô dâu không mặc váy nhiều tầng, hạn chế quay phim, chụp ảnh. Không tổ chức nhiều mâm lễ ở đám hỏi, miễn giảm nhiều thủ tục rườm rà, phô trương hình thức. Việc cỗ bàn trong đám cưới đã giảm hẳn. Từ 60- 70 mâm nay chỉ còn 30-35 mâm mà vẫn vui vẻ, nghĩa tình. Tổng kết 10 năm qua, ước tính có 180/250 đám cưới của làng đã thực hiện triệt để theo tinh thần Chỉ thị 15.
Về việc tang: Khi gia đình trong làng có người qua đời đã làm thủ tục khai tử, Ban vận động cùng gia đình thành lập Ban lễ tang tổ chức lễ tang trang nghiêm chu đáo. Gia đình nhà hiếu thực hiện tốt hương ước làng và các quy định của địa phương như không xem bói đặt giờ niệm, giờ an táng, không rắc tiền vàng, không phát nhạc tang quá 23 giờ đêm và trước 5 giờ sáng... Đặc biệt việc ăn uống trong lễ tang làng đã vận động nhà hiếu thực hiện nghiêm không tổ chức cỗ bàn linh đình lãng phí.
Trong 1 năm làng Bắc Phong có khoảng 25 đám cưới, 5 đến 7 đám tang: Từ khi thực hiện Chỉ thị 15 mỗi đám đã tiết kiệm được trên 1 triệu đồng và như vậy trong 1 năm dân làng đã tiết kiệm được từ 30 đến 35 triệu đồng. Số tiền tuy không to so với cộng đồng dân làng song đã thể hiện ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước./.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới