image banner
Năm 2023 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Cơ cấu tổ chức UBND huyện Tiên Lãng
Lượt xem: 1176

Cơ cấu tổ chức UBND huyện Tiên Lãng
Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo UBND:

Chủ tịch: Trần Đình Vịnh
ĐT: 031.3883100
Phó Chủ tịch: Lương Hữu Huyền 
ĐT: 031.3683736 
Phó Chủ tịch: Vũ Đức Cảnh 
ĐT: 031.3883255
Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Mai Phương 
ĐT: 031.3883277

2. Văn phòng UBND
Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Huy
ĐT: 031.388328

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Minh Thuận
ĐT: 031.3883126
Phó Chánh Văn phòng: Trần Thành Tú
ĐT: 031.3683853

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường
Trưởng phòng: Vũ Văn Dũng 
ĐT: 031.3683607
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Đoan
ĐT: 031.3942203 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Thành
ĐT: 031.3942203 
4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trưởng phòng: Lâm Hồng Khánh
ĐT: 031.3683166 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thấm 
ĐT: 031.3683742 

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Lan
ĐT: 031.3883598 
Phó Trưởng phòng: Mai Văn Lượng
ĐT: 

5. Phòng Văn hóa & Thông tin
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bộ
ĐT: 031.3883256
Phó Trưởng phòng: Lương Văn Thắng
ĐT: 031.3883256 
Phó Trưởng phòng: Bùi Văn Đồi
ĐT:
6. Phòng Tư Pháp
Trưởng phòng: Vũ Văn Hè
ĐT: 031.3943267
Phó trưởng phòng: Vũ Thị Hồng
ĐT: 0313.883926 
Phó trưởng phòng: Hoàng Kim Chiến
ĐT:

7. Thanh Tra
Chánh thanh tra: Phạm Văn Học
ĐT: 031.3683714

Phó Chánh TTra: Đỗ Như Tuyến
ĐT: 031.3683659 
Phó Chánh TTra: Phạm Tiến Guột 
ĐT: 0987157246
8. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

Trưởng phòng: Phạm Hồng Thái
ĐT: 031.3883144 

Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Quân
ĐT: 031.3883144
Phó Trưởng phòng: Trần Đình Nhuận
ĐT:
9. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Trưởng phòng: Bùi Đặng Nga
ĐT: 031.3883249

Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Giang
ĐT: 031.3943271
Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Soải
ĐT: 031.883.380
10. Phòng Nội Vụ 
Trưởng phòng: Vũ Văn Sân
ĐT: 031.388326 
Phó Trưởng phòng: Lê Tất Dỉnh
ĐT: 031.3883262

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nhàn
ĐT: 


11. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Trưởng phòng: Hoàng Thị Thúy
ĐT: 031.3883200 

Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Ninh
ĐT: 031.3883200 

Phó Trưởng phòng: Hoàng Mạnh Đạt 
ĐT: 031.3883200 

12. Phòng Y tế
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lượng
ĐT: 031.3883817

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nguyệt
ĐT:

13. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Quyền Trưởng phòng: Đào Quang Chính 
ĐT: 031.3883363

Phó Trưởng phòng: Phạm Xuân Hòa 
ĐT: 031.3683064 


Phó Trưởng phòng: Cao Văn Rôi
ĐT: 031.3683064 

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thị Hương
ĐT: 01685709648 


14. Trung tâm phát triển quỹ đất

Giám đốc: Nguyễn Đăng Liên
ĐT: 

Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Khởi
ĐT: 

15. Trung tâm DSKHH- Gia đình
Giám đốc: Hoàng Văn Luất
ĐT: 031.3883116

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Chiên
ĐT: 031.883116 
16. Chi cục thống kê

Chi cục trưởng: Trần Văn Độ
ĐT: 
Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Minh Thùy
ĐT: 09021651154 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới