image banner
Năm 2023 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 05/2/2015 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, đơn giản hóa TTHC năm 2015 trên địa bàn huyện Tiên Lãng
Lượt xem: 1348
Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 05/2/2015 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC
Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 05/2/2015 về việc ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, đơn giản hóa TTHC năm 2015 trên địa bàn huyện Tiên Lãng

QD 352 cua UBND h - Kế hoạch KSTTHC.pdf

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới